W środę odbyło się walne zebranie członków MKS-u PR Gniezno o charakterze sprawozdawczo-wyborczym. Arkadiusz Koronka przez najbliższe cztery lata nadal będzie pełnić funkcję prezesa MKS PR URBIS Gniezno. W składzie zarządu doszło do jednej roszady.

Podczas spotkania dokonano podsumowania działalności zarządu, zapoznano się ze sprawozdaniem finansowym klubu za okres 2016-2020 oraz dokonano wyboru władz klubu na czteroletnią kadencję. Na podstawie przeprowadzonej kontroli komisja rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionych sprawozdań i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium. Po udzieleniu absolutorium zarządowi, wybrano nowe władze klubu.

Przez najbliższą kadencję zarząd MKS-u liczyć będzie siedmiu członków. Tę rolę w klubie w dalszym ciągu pełnić będą: Arkadiusz Koronka jako prezes zarządu, Arkadiusz Nowicki, Przemysław Błachowiak, Robert Popek, Romuald Majorczyk i Jerzy Imbierowicz. Nowym członkiem zarządu został Tomasz Redzik.

W skład komisji rewizyjnej weszli Piotr Walkowski, Roman Solarek oraz Przemysław Śmigowski.

Zebranie zakończyło owocna dyskusja na której wyznaczono nowe, ambitne cele na najbliższą przyszłość oraz dalszy zrównoważony rozwój klubu.

Wierzymy, że z biegiem czasu MKS PR Gniezno będzie wzmacniać swoją pozycję na mapie Polski!